Direktionens möte 17 maj 2023

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Erik Thedéen

2. Godkännande av dagordningen

3. Internrevisionens rapport tertial 1 2023

Anmärkning: Information
Föredragande: Erik Thedéen, Simon Rörborn

4. Arbetsordning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Carolina Backert, Ulrika Söderberg

5. Policy för civil beredskap

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pierre Liljefeldt

6. Finansiell stabilitet 2023:1

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Olof Sandstedt

7. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-05-15