Direktionens möte 7 juni 2023

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Erik Thedéen

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Erik Thedéen

3. Lokaler

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ulrika Larsson

4. Styrande dokument

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Alexandra Prochéus

5. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1 2023
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Riskrapport, tertial 1 2023
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lena Arfalk
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forsell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-06-02