Riksbanksfullmäktiges möte 25 augusti 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 16 juni 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges möteskalender 2018

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Fördragande: Eva Julin

5. Direktionens rapporter

 • Nya avdelningschefer
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Internrevisionsrapport tertial 1 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn, Åsa Nilsson
 • Penningpolitisk rapport juli 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlquist
 • Förvaltningsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Hesselmar
 • Direktionens möteskalender 2018
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin
 • Riksbankens IT-drift
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ulrika Pilestål

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-03