Riksbanksfullmäktiges möte 25 augusti 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 16 juni 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Fullmäktiges möteskalender 2018

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Fördragande: Eva Julin

5. Direktionens rapporter

 • Nya avdelningschefer
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Internrevisionsrapport tertial 1 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn, Åsa Nilsson
 • Penningpolitisk rapport juli 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlquist
 • Förvaltningsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Hesselmar
 • Direktionens möteskalender 2018
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin
 • Riksbankens IT-drift
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ulrika Pilestål

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-01-03