Riksbanksfullmäktiges möte 29 september 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 25 augusti 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 • Statistikfråga
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jyry Hokkanen
 • Penningpolitisk rapport september 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christoffer Nordenlöw
 • Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson, Christina Wejshammar
 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Direktionens remissyttrande – Förslag till skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-03