Riksbanksfullmäktiges möte 3 februari 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 16 december 2016

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Framställning till riksdagen – Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2016

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Eric Frieberg, Anders Herjevik

5. Sidouppdrag direktionsledamot – förnyad prövning

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Anställningsvillkor för direktionens ledamöter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tomas Edlund
 • Penningpolitisk rapport december 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Direktionens remissyttrande – En översyn av överskottsmålet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin
 • Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02