Riksbanksfullmäktiges möte 3 februari 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 16 december 2016

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Framställning till riksdagen – Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2016

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Eric Frieberg, Anders Herjevik

5. Sidouppdrag direktionsledamot – förnyad prövning

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Anställningsvillkor för direktionens ledamöter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tomas Edlund
 • Penningpolitisk rapport december 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Direktionens remissyttrande – En översyn av överskottsmålet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin
 • Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-01-02