Riksbanksfullmäktiges möte 10 maj 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas
 
2. Godkännande av dagordningen
 
3. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 april 2019

Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein
Anmälan av protokoll från sammanträdet den 23 april 2019
Anmärkning: Anmälan
Protokollen bifogas

4. Granskningsrapport – Styrning av informationssäkerhet

Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm
Handling bifogas

5. Samråd med direktionen – Framställning 2018/19:RB4 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jyry Hokkanen
Handling bifogas

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Penningpolitisk rapport april 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Riksbanksutredningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Ny säkerhetsskyddslag
  Anmärkning: Information
  föredragande: Rose-Marie Linell

8. Övrigt
 
9. Sammanträdet avslutas
 
 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-05-07