Riksbanksfullmäktiges möte 10 maj 2019

Ärende

1. Sammanträdet öppnas
 
2. Godkännande av dagordningen
 
3. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 april 2019

Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein
Anmälan av protokoll från sammanträdet den 23 april 2019
Anmärkning: Anmälan
Protokollen bifogas

4. Granskningsrapport – Styrning av informationssäkerhet

Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Malm
Handling bifogas

5. Samråd med direktionen – Framställning 2018/19:RB4 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jyry Hokkanen
Handling bifogas

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley
 • Penningpolitisk rapport april 2019
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson
 • Riksbanksutredningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Ny säkerhetsskyddslag
  Anmärkning: Information
  föredragande: Rose-Marie Linell

8. Övrigt
 
9. Sammanträdet avslutas
 
 

Uppdaterad 2019-05-07