Riksbanksfullmäktiges möte 15 juni 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 8 maj 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapport – Ansvarsområden inom direktionen

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger

5. Revisionsplan 2020 – 2021

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Krüger

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

8. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin, Jesper Hansson

9. Direktionens övriga rapporter 

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2020
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • RIX-rapport tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Riskrapport tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Internrevision tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Finansiell stabilitet 2020:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Miljöstöd till forskning inom Riksbankens
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ulf Söderström
 • Kontanthanteringen statusuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Ely Hesselmar

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-06-10