Riksbanksfullmäktiges möte 15 juni 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 8 maj 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapport – Ansvarsområden inom direktionen

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger

5. Revisionsplan 2020 – 2021

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Krüger

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

8. Information med anledning av corona

Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin, Jesper Hansson

9. Direktionens övriga rapporter 

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2020
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • RIX-rapport tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Riskrapport tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Internrevision tertial 1 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Finansiell stabilitet 2020:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén
 • Miljöstöd till forskning inom Riksbankens
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ulf Söderström
 • Kontanthanteringen statusuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Ely Hesselmar

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-06-10