Riksbanksfullmäktiges möte 2 oktober 2020

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 28 augusti 2020

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Val av direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein

5. Nominering Riksbankens jubileumsfond

Handling skickas separat
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Handling bifogas
Anmärkning: Information
Föredragande: Dilan Ölcer

7. Information med anledning av corona

Handling bifogas
Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin

8. Direktionens rapporter

 • IT-fråga
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson
 • Utsmyckning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joel Birging
 • Penningpolitisk rapport september 2020
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henry Ohlsson
 • Förutsättningar verksamhetsplanering 2021
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Nobelstiftelsen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dag Edvardsson
 • Hushållens konsumtionslån
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Dominika Krygier
 • Samarbete ECB
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin W Johansson
 • Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Ely Hesselmar, Martin W Johansson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-12