Riksbanksfullmäktiges möte 22 april 2022

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 18 mars 2022

Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Anställningsvillkor för direktionens ledamöter

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christina Jacobsson 

5. Revisionsfunktionens granskningsrapport: direktionsledamöters utövande av tjänsten

Anmärkning: Rapport
Föredragande: Martin Krüger (KPMG)

6. Ordförande och vice ordförandens rapporter 

7. Information från krisledningen

Anmärkning: Information
Föredragande: Pierre Liljefeldt, Kristian Jönsson

8. Direktionens rapporter

 • a) Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Carl-Fredrik Pettersson
 • b) Finansiering av vinstutdelning till staten för redovisningsåret 2021
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: David Kjellberg
 • c) Redogörelse för penningpolitiken
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Cecilia Skingsley
 • d) Extern utvärdering av penningpolitiken
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Iida Häkkinen Skans
 • e) Genomförande av steg 2 Reformerat styrsystem
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Denise Hansson
 • f) Kontanthantering
  Anmärkning: Information
  Föredraganade: Therése Gaya, m.fl. 

9. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-04-13