Riksbanksfullmäktiges möte 9 juni 2023

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 21 april 2023

Protokoll bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Bo Broman

4. Jubileumsfråga

Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin

5. Tilldelningsbeslut för fullmäktiges revisionsfunktion

Handling bifogas
Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin

6. Granskningsrapport från fullmäktiges revisionsfunktion – direktionsledamöternas utövande av tjänsten

Handling bifogas
Anmärkning: Rapportering
Föredragande: Martin Krüger och Olesya Brodin, KPMG

7. Direktionens rapporter

 • a) Riksbankschefen informerar
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Erik Thedéen, direktionen
 • b) Penningpolitisk rapport april
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin Flodén, direktionen
 • c) Finansiell stabilitetsrapport 2023:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Aino Bunge, direktionen
 • d) Utvärdering av penningpolitiken 2022
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Breman, direktionen och Björn Lagerwall, avdelningen för penningpolitik
 • e) Verksamhets- och budgetuppföljning T1
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, stabsavdelningen
 • f) Riskrapport T1
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lena Arfalk, riskchef
 • g) Internrevision, rapport T1
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn, chef internrevision

8. Övriga frågor

9. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Bo Broman

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-06-05