Riksbanksfullmäktiges möte 16 februari 2024

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Justering av protokoll

Justering av fullmäktiges protokoll från sammanträdet den 2 februari 2024.
Protokoll bifogas

4. Fullmäktiges beslut om resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2023

Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut (omedelbar justering)
Föredragande: Eva Julin, stabsavdelningen, Henrik Gardholm, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen

5. Uppdrag

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Forssell, stabsavdelningen

6. Granskningsplan 2024

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin Krüger, KPMG

7. Kvothöjning IMF

Handling bifogas
Anmärkning: Möjlighet att lämna synpunkter
Föredragande: Maria Kangas, avdelningen för finansiell stabilitet

8. Direktionens rapporter

a) Riksbankschefen informerar
Föredragande: Erik Thedéen, direktionen

b) Marknadsuppdatering
Föredragande: Robin Ahlén, avdelningen för marknader

c) Swish till Riksbankens RIX-INST
Föredragande: Helena Tummings och Dennis Levander, avdelningen för betalningar

d) Tertialrapport 2023
Handling bifogas
Föredragande: Pether Burvall, stabsavdelningen, Magnus Eklund, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd

e) Riskrapport T3 2023
Handling bifogas
Föredragande: Lena Arfalk, riskenheten

f) Internrevisionsrapport T3 och Revisionsplan 2024
Handling bifogas
Föredragande: Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-02-12