Workshop om arbetet med finansiell stabilitet på svenska myndigheter

Den 5 juni 2018 hölls en workshop på Riksbanken om hur arbetet med finansiell stabilitet på olika myndigheter kan organiseras.

Workshopen skedde på initiativ från Riksbanken men agendan var utformad i samarbete med de andra myndigheterna som deltog: Finansinspektionen, Riksgälden, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och sekretariatet för den pågående utredningen om riksbankslagen.

Två utländska experter, Gavin Bingham och Andrew Large, hade anlitats för att ta fram förslag på agenda och leda workshopen. Gavin Bingham har en bakgrund på BIS som bland annat generalsekreterare för Central Bank Governance Forum. Andrew Large har bland annat varit vice centralbankschef på Bank of England.

Bingham och Large har sammanfattat sina egna slutsatser från workshopen i en rapport. Rapporten innehåller alltså inga slutsatser från de deltagande myndigheterna.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-02-28