Ingves och Jansson deltar vid IMF:s vårmöte

Nyhet Den 21-23 april äger Internationella valutafondens (IMF:s) och Världsbankens vårmöten rum i Washington D.C. I den svenska delegationen ingår riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Per Jansson, finansminister Magdalena Andersson och biståndsminister Isabella Lövin.

Den 22 april träffas Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC) i samband med vårmötet. Diskussionerna på IMFC kommer som vanligt att handla om världsekonomin och hur länder gemensamt hanterar det nuvarande globala finansiella läget.

Vad är IMFC?

Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC) är IMF:s policyskapande forum. Kommittén träffas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten i anslutning till IMF:s årsmöte, för att diskutera den världsekonomiska utvecklingen och andra frågor som berör IMF:s verksamhet. IMFC består av 24 medlemmar som representeras av en centralbankschef eller en finansminister från varje land eller valkrets i IMF. Sverige ingår i en valkrets tillsammans med Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. I år representeras vår valkrets i IMFC av Danmarks finansminister Kristian Jensen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29