Ingves och Ohlsson i finansutskottets utfrågning om penningpolitiken

Nyhet Idag deltar riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson i årets första utfrågning om penningpolitiken i riksdagens finansutskott.

Ingves gör där en inledande presentation om bakgrunden till minusräntan och Riksbankens köp av statsobligationer och motiverar det senaste penningpolitiska beslutet. Ohlsson talar i sin inledning om utmaningar på arbetsmarknaden om fördelningseffekter av den expansiva penningpolitiken.

I länken nedan finns de bilder Stefan Ingves och Henry Ohlsson visar i finansutskottet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29