Kan sedlar och mynt kompletteras av elektroniska centralbankspengar?

Nyhet Gabriele Camera visar hur begreppet pengar snabbt förändras till följd av innovationer inom datorbaserad krypteringsteknik.

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att skapa kostnadseffektiva elektroniska alternativ till sedlar och mynt. Författaren utgår från den vetenskapliga litteraturen på området och definierar vad pengar är och hur de används. Därefter fördjupas analysen av möjligheter och svårigheter med att ge ut nya typer av pengar eller betalningsmedel. En central fråga är i vilken grad centralbanken är mer lämpad att ge ut elektroniska pengar än privata aktörer.

Artikeln ingår i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik som publicerades den 20 januari 2017.

Gabriele Camera

Economic Science Institute, Chapman University and WWZ, University of Basel

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29