Pernilla Meyersson får IMF-uppdrag

Nyhet Pernilla Meyersson, tillförordnad chef på stabsavdelningen, har blivit utsedd till att utvärdera hur IMF:s Independent Evaluation Office (IEO) har uppnått sina mål.

Utvärderingen ska bedöma hur framgångsrikt IEO har uppnått sina mål när det gäller att förbättra denlärande kulturen inom den internationella valutafonden (IMF), stärka IMF:s externa trovärdighet och stötta ledningen i sitt övergripande uppdrag.

Utvärderingen kommer att göras av en expertpanel bestående av tre personer. I panelen ingår Donald Kaberuka, före detta finansminister i Rwanda, Der Jiun Chia, som bland annat arbetat som exekutivdirektör vid IMF, samt Pernilla Meyersson som också har ett förflutet som ställföreträdande exekutivdirektör vid det nordisk-baltiska valkretskontoret på IMF.

Pernilla Meyersson kommer att fortsätta sitt arbete på Riksbanken parallellt med utvärderingen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29