Bankföreningen skapar arbetsgrupp för alternativ till Stibor

Nyhet Internationellt pågår det på flera håll arbete med att ta fram komplement och/eller alternativ till nuvarande referensräntor för finansiella kontrakt, bland annat till följd av att dessa ofta har svag förankring i faktiska interbanktransaktioner. På initiativ av Bankföreningen bildas nu i Sverige en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till den svenska referensräntan Stibor.

Arbetsgruppen består av de banker som idag ingår i den så kallade Stibor-panelen. Som observatörer deltar Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Bankföreningen. Bankföreningen ansvarar även för sekretariatet. Syftet med arbetsgruppen är att lämna en rekommendation under den senare delen av 2019 om komplement och/eller alternativ till Stibor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-12-04