Carney, Liikanen och Powell deltar i Riksbankens 350-års-konferens

Nyhet Nu är programmet för Riksbankens jubileumskonferens den 25 maj klart. Bland talarna och paneldeltagarna finns centralbankschefer, ekonomer och akademiker från hela världen. På scen medverkar bland andra centralbankschef Mark Carney från Bank of England, Finlands centralbankschef Erkki Liikanen och centralbankschef Jerome Powell från Federal Reserve System.

Under 2018 fyller Riksbanken 350 år. Jubileumskonferensen, som äger rum den 25 maj, är Riksbankens och riksdagens officiella firande av Riksbanken 350 år.

Syftet med konferensen är att uppmärksamma jubileet och Riksbanken, sätta fokus på centralbanken, dess historia och dess roll i nutid och framtid. Seminarierna under dagen ska ge tillfällen till viktiga samtal kring centralbankers roll och uppgifter i går, i dag och i framtiden.

Konferensen är öppen för särskilt inbjudna deltagare och är uppdelad i två delar. Förmiddagen riktar sig till en svensk publik (och hålls på svenska) med deltagare från riksdag, regering, myndigheter och näringsliv. Den handlar om centralbankers roll i samhället, hur deras roll har förändrats över tid och vilka utmaningar som ligger framför oss. På scen medverkar:

 • Mette Bjørndal, professor, Norska handelshögskolan NHH, och styrelseledamot i norska finansinspektionen
 • Erkki Liikanen, centralbankschef och ordförande, Finlands Bank
 • Torsten Persson, professor, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
 • Irma Rosenberg, tidigare vice riksbankschef, Sveriges riksbank

Eftermiddagen riktar sig till en internationell publik med inbjudna från centralbanker och andra internationella organisationer. Denna del av konferensen hålls på engelska och inleds med en presentation av Riksbankens jubileumsbok "Sveriges Riksbank and the History of Central Banking". Därefter hålls en paneldiskussion kring centralbankers roll i framtiden. På scen medverkar:

I bokpresentationen:

 • Franklin Allen, professor, Imperial College London
 • Michael Bordo, professor, Rutgers University
 • Barry Eichengreen, professor, Berkeley University of California
 • Klas Fregert, professor, Lunds universitet
 • Charles Goodhart, professor, London School of Economics och tidigare ledamot av Bank of Englands penningpolitiska kommitté
 • Otmar Issing, professor och tidigare ledamot i Europeiska centralbankens direktion

I paneldiskussionen:

 • Mark Carney, centralbankschef, Bank of England
 • Agustín Carstens, chef, Bank for International Settlements
 • Benoît Cœuré, ledamot i direktionen, Europeiska centralbanken
 • Jerome Powell, centralbankschef, Federal Reserve System

Mer information finns i konferensprogrammet.

Journalister kommer att kunna ackreditera sig till konferensen. En särskild inbjudan för detta kommer att skickas ut. Vid frågor, kontakta Riksbankens presstjänst, telefon 08-787 02 00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-04-06