Har löneutvecklingen påverkats av förändringar i sammansättningen av gruppen anställda?

De senaste åren har löneutvecklingen varit svag i förhållande till konjunkturläget. Något som kan påverka löneutvecklingen är om sammansättningen i gruppen anställda ändras. Sedan 2006 har det framför allt skett två större förändringar i sammansättningen; andelen utrikes födda och andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat relativt mycket. Har löneutvecklingen påverkats av dessa förändringar? Det undersöker Riksbankens Caroline Flodberg i denna ekonomiska kommentar. Analysen visar att förändringarna sammantaget haft liten effekt på den aggregerade löneutvecklingen.

____________________________________________________________________

Av Caroline Flodberg, verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-01-31