Ingves och Ohlsson i finansutskottet: Utfrågning om penningpolitiken

Nyhet Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson besökte idag riksdagens finansutskott för årets första utfrågning om Riksbankens penningpolitik.

Ingves inledde utfrågningen med att redogöra för bakgrunden till det senaste penningpolitiska beslutet i februari, då reporäntan lämnades oförändrad på −0,50 procent, och den avvägning som direktionen då stod inför. Å ena sidan är konjunkturen i Sverige och omvärlden allt starkare och inflationen är nära målet. Å andra sidan tyder den senaste tidens statistik på att pris- och lönetrycket i Sverige försvagats och på att inflationen väntas bli något lägre det närmaste året. Inflationen väntas vara nära 2 procent från 2019, men det bygger på fortsatt stöd från penningpolitiken. Det har tagit lång tid att åter få upp inflationen till målet på 2 procent. Osäkerheten kring inflationsutvecklingen gör att penningpolitiken behöver gå varsamt fram, menar Ingves. "I det läge vi befinner oss ser jag små risker med att vara försiktig".

Ohlsson förklarade i sin inledning varför han tycker det hade varit lämpligt att börja höja reporäntan i februari. "Inflationen har ändå legat kring målet en längre tid och arbetslösheten verkar ha bottnat. Det talar för att det nu börjar bli dags att normalisera penningpolitiken", menade Ohlsson.

I länken nedan finns de bilder Ingves och Ohlsson visade i finansutskottet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-03-06