Minskat användande av kontanter naturlig följd av digitaliseringen

Ekonomisk kommentar, Nyhet Kontantanvändningen minskar snabbt i Sverige. Detta ser ut att drivas av en minskad efterfrågan. Allmänheten föredrar helt enkelt elektroniska betalningar som bankkort och Swish. I en ny ekonomisk kommentar argumenterar författarna för att detta är en naturlig följd av digitaliseringen.

I den ekonomiska kommentaren Tiderna förändras och så också betalningsvanorna, som bland annat baseras på undersökningen Svenska folkets betalningsvanor, analyserar författarna förändringarna i utbudet av och efterfrågan på kontanter. Det är naturligtvis svårt att tydligt särskilja olika drivkrafter, men med hjälp av data kan man få en bättre bild av vad som driver utvecklingen. En försiktig slutsats är att en lägre efterfrågan ser ut att vara den starkaste drivkraften.

Författarna argumenterar också för att det vi ser är ett naturligt resultat av den tekniska utvecklingen – digitaliseringen – som påverkar hela samhället, inte bara betalningsvanorna. Teknologiska språng medför ofta förändringar i vårt sätt att göra transaktioner med varandra och därmed även i betalningsformerna. Denna utveckling är i grunden av godo. Däremot finns det grupper som drabbas negativt av den snabba utvecklingen och för vilka rimliga lösningar bör finnas.

 


Av Frida Erlandsson och Gabriela Guibourg, verksamma vid Riksbankens avdelning för betalningar.

Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Uppdaterad 2018-05-14
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00