Riksbanken ny medlem i internationellt nätverk för klimat och finansmarknad

Nyhet Riksbanken har gått med i Network for Greening the Financial System, NGFS. I detta internationella nätverk samarbetar centralbanker och tillsynsmyndigheter för att bidra till att utveckla analysen av miljö- och klimatrelaterade risker i den finansiella sektorn.

Riksbanken är ny medlem i det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, där Sverige redan representeras av Finansinspektionen. “Vi har inspirerats av det arbete NGFS åstadkommit så här långt och tror att det finns flera områden där Riksbanken kan lära av och på ett meningsfullt sätt bidra till nätverkets fortsatta arbete. Därför är vi glada att vi nu kan delta i detta samarbete”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Genom ett utbyte av erfarenheter och arbetssätt samarbetar idag fler än 20 centralbanker och tillsynsmyndigheter världen över för att utveckla finanssektorns analys av miljö-och klimatrelaterade risker inom ramen för nätverket NGFS. Syftet med nätverket är att definiera och lyfta fram bra exempel på miljö-och klimatrelaterad riskhantering och verka för att dessa börjar användas av centralbanker, tillsynsmyndigheter och företag både inom och utanför nätverket.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-12-13