Eberstein fortsätter som ordförande i riksbanksfullmäktige

Vid dagens konstituerande fullmäktigesammanträde valdes Susanne Eberstein och Michael Lundholm på nytt till ordförande respektive vice ordförande i riksbanksfullmäktige.

Riksbanksfullmäktige består av elva ledamöter och elva suppleanter som samtliga väljs av riksdagen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-11-21