Bråttom med utredning kring statens roll på betalningsmarknaden

Ekonomisk kommentar, Nyhet Utvecklingen på betalningsområdet går mycket snabbt. Det gäller inte minst skiftet från kontanter till digitala betalningar. Det är därför viktigt att frågan om statens roll på den framtida betalningsmarknaden, och däribland ifall en e-krona ska ges ut, utreds noggrant och skyndsamt.

Den minskande användningen av kontanter i Sverige fick Riksbanken att 2017 börja undersöka om en statlig digital valuta, en så kallad e-krona, skulle kunna ges ut. Grundfrågan var om en e-krona skulle kunna mildra några av problemen i ett kontantlöst samhälle. Frågan handlar ytterst om vilken roll staten, och Riksbanken, ska ha på betalningsmarknaden i framtiden.

Den ekonomiska kommentaren ”E-kronan – nu och i framtiden” beskriver hur Riksbankens arbete kring e-kronan ser ut idag. Kommentaren diskuterar även de principiella frågor som väcks av e-kronan. Dessa frågor handlar ytterst om statens och centralbankens roll i samhället och om hur viktiga delar av samhället ska utformas. Slutligen beskriver kommentaren vägen framåt och de vägval som måste göras inför framtiden.

Riksbanken arbetar med att ta fram en prototyp för en e-krona och ett förslag på ett regelverk. Planen är att under 2020 utveckla och testa prototypen. Det är dock viktigt att understryka att detta arbete inte innebär att det finns något beslut att ge ut en e-krona. Precis som i många liknande tekniska studier som utförs av centralbanker runt om i världen handlar det framförallt om att lära sig mer om de tekniska möjligheterna.

Den 18 juni 2019 uppmanade riksdagen enhälligt regeringen att tillsätta en utredning om vilken roll staten ska ha på betalningsmarknaden i framtiden. Här handlar det inte om en renodlad utredning kring en e-krona, utan om en bred utredning där frågan om huruvida staten ska ge ut en framtida e-krona bara utgör en del. I slutändan är det också ledamöter i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till om Sverige ska ge ut en e-krona eller inte och vilken roll staten ska ha på betalningsmarknaden.

Ingenting talar för att utvecklingen på penning- och betalningsområdet saktar ned. I Sverige har utvecklingen dessutom gått längre än i större delen av världen. Det är därför av yttersta vikt för samhället att frågan om statens roll på betalningsmarknaden utreds både noggrant och skyndsamt.


Av Gabriel Söderberg, verksam på Riksbankens avdelning för betalningar

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-10-03