Flertalet remissinstanser positiva till att Riksbanken utreder e-kronan

Nyhet Många av de myndigheter och organisationer som lämnat synpunkter på Riksbankens andra delrapport om e-kronan är positiva till att Riksbanken utreder förutsättningarna för en e-krona. Men vissa remissinstanser framhåller också att det kan finnas andra verktyg för att nå de mål som Riksbanken har med en eventuell e-krona.

I huvudsak finns en allmän förståelse för att Riksbanken undersöker möjligheterna att introducera en e-krona nu när kontanterna marginaliseras som betalningsmedel. Ett flertal av svaren pekar dock på att det kan finnas andra verktyg att uppnå Riksbankens mål med en e-krona.

De aktörer som är beroende av bankernas betaltjänster tenderar att uppskatta den konkurrens en e-krona skulle kunna medföra och myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan ser en möjlighet att effektivisera sina in- och utbetalningar. Många remissinstanser påpekar även att e-kronan kan vara intressant eftersom den kan stärka Sveriges beredskap och robusthet vid kriser eller störningar i samhället. Flertalet remissinstanser framhöll dessutom att det behövs en statlig utredning om e-kronan, något som Riksbanken själv efterlyst.


Riksbankens andra e-kronarapport publicerades i oktober 2018 med en inbjudan att sända in synpunkter till Riksbanken. Totalt inkom 20 svar från olika myndigheter och organisationer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-03-20