Hur ska svenska värdepapper avvecklas i framtiden?

Nyhet, Riksbanksstudie För närvarande pågår en strukturomvandling av värdepappershandeln i Sverige och i Europa. Riksbanken har som centralbank en viktig roll för säkerheten och effektiviteten när det gäller avveckling av värdepapper. I en riksbanksstudie lyfter författarna frågorna om hur svenska värdepapper ska avvecklas i framtiden och hur svensk värdepappersmarknad ska förhålla sig till den europeiska utvecklingen och till den europeiska plattformen Target2-Securities (T2S).

Genom sitt uppdrag i riksbankslagen att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende har Riksbanken en viktig roll för att värna om finansiell stabilitet. I detta ingår att se till att det finns säkra och effektiva system för att genomföra betalningar och värdepapperstransaktioner i centralbankspengar, det vill säga svenska kronor utgivna av Riksbanken.

Riksbanken har nyligen beslutat att inleda förhandlingar om att använda Eurosystemets plattform TIPS för omedelbara betalningar i centralbankspengar i svenska kronor. Sedan några år tillbaka finns det en ny typ av teknisk infrastruktur för avveckling av värdepapper som drivs av Eurosystemet, som heter T2S. Riksbanken funderar nu på hur svensk värdepappersavveckling ska utvecklas för att svenska finansiella marknaden ska fortsätta vara en attraktiv marknad. Riksbanken undersöker om T2S kan vara ett alternativ för att säkerställa ett säkert och effektivt sätt för Riksbanken att tillhandahålla centralbankspengar för avveckling i svenska kronor på ett standardiserat sätt till flera värdepapperscentraler.

Riksbanken vill med denna studie bjuda in alla intressenter på svensk värdepappersmarknad till en dialog om hur framtiden för svensk värdepappersavveckling ska se ut.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-06-17