Lägre arbetskraftsbrist kan delvis förklara låga löneökningar

Ekonomisk kommentar, Nyhet De nominella löneökningarna i Sverige har varit ovanligt låga under senare år, trots att den svenska arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt. Flera indikatorer pekar på att efterfrågan på arbetskraft har överstigit utbudet, vilket enligt läroboken borde ha lett till högre löneökningar.

Analysen i denna ekonomiska kommentar visar att svenska företag höjer lönerna när de upplever att det är svårt att få tag på personal och att de höjer lönerna mer ju större bristen på arbetskraft är.

En ny indikator visar att bristen på arbetskraft kan vara lägre än vad andra mått visar, vilket delvis skulle kunna förklara varför löneökningarna har varit mer dämpade under senare år.

Analysen kan dock inte fullt ut förklara varför löneökningarna varit så låga. Det är därför sannolikt att andra förändringar på arbetsmarknaden har bidragit till att dämpa löneökningarna under senare år.


Av Erik Frohm, verksam på avdelningen för penningpolitik

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-11-14