Riksbanken planerar för sekundsnabba betalningar dygnet runt

Nyhet Inom de närmaste åren kan det bli möjligt för alla svenska bankkunder att betala till en annan bank sekundsnabbt dygnet runt under årets alla dagar. Det blir möjligt genom att Riksbanken planerar att ansluta sig till ECB:s betalningsplattform Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Tekniska framsteg, i kombination med efterfrågan från konsumenterna, förändrar vårt sätt att göra betalningar. Det har bidragit till en minskad användning av kontanter samtidigt som efterfrågan på omedelbara betalningar ökar. För att se till att betalningar kan ske säkert och effektivt även framöver vill Riksbanken att det ska gå att göra omedelbara betalningar i Riksbankens betalningssystem, RIX.

TIPS bedöms vara det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att ge finansiella institut tillgång till RIX dygnet runt på årets alla dagar. En viktig faktor i de kommande förhandlingarna kommer att vara att plattformen uppfyller nationella säkerhetskrav.

Ambitionen är att den nya tjänsten ska kunna tas i bruk under 2021.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-06-11

Kort video om betalningssystemet RIX

För att se till att betalningar kan ske säkert och effektivt även framöver vill Riksbanken att det ska gå att göra sekundsnabba betalningar, dygnet runt, i Riksbankens betalningssystem RIX.