Dag Edvardsson ny chefsjurist på Riksbanken

Nyhet Riksbankens direktion har utsett Dag Edvardsson till ny chefsjurist på Riksbanken. Dag kommer närmast från en tjänst som ämnesråd på Finansdepartementet. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2020.

På Finansdepartementet har Dag främst arbetat med värdepappersmarknadsrätt, bankrätt och frågor som rör Riksbanken, han har bland annat varit involverad i Riksbankskommitténs arbete med att genomföra en översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.

Dag Edvardsson efterträder Eric Frieberg som kommer att vara tjänstledig från Riksbanken från och med den 2 mars 2020.

Dag Edvardsson

Från den 1 mars 2020 blir Dag Edvardsson Riksbankens nya chefsjurist.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-01-07