Effektiv vaccination mot covid-19 ger stora samhällsekonomiska vinster

Ekonomisk kommentar, Nyhet Det finns flera goda skäl till att en säker vaccination mot covid-19 sker så snabbt som möjligt. Fortsatt smittspridning innebär hög belastning på vården, fler avlidna och lidande för många. Utöver detta är de samhällsekonomiska vinsterna stora.

Varje månad som pandemin förkortas kan innebära 25 miljarder kronor högre BNP och 20 miljarder i förbättrade offentliga finanser. De 130 000 personer som är utan arbete till följd av pandemin och alla som är permitterade skulle också snabbare kunna komma i arbete. Dessa beräkningar gör Magnus Lindskog och Ingvar Strid i en ny Ekonomisk kommentar. Siffrorna är en grov uppskattning men ger ändå en indikation om vilka ekonomiska värden som finns att vinna om vaccinationen kan genomföras effektivt.


Av Magnus Lindskog och Ingvar Strid, verksamma vid avdelningen för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-17