Pengar och lagar måste anpassas till digitaliseringen

Ekonomisk kommentar, Nyhet Riksbanken har som uppgift att se till det går att betala på ett säkert och effektivt sätt och att kronan behåller sitt värde. För att det ska vara möjligt behöver kontanterna både skyddas och kompletteras med ett digitalt alternativ. Det måste även skapas förutsättningar för att digitala betalningar ska bli mer effektiva. Riksbanken är redan på god väg med detta arbete, men för att det ska lyckas behövs bland annat ny lagstiftning. Det skriver riksbankschef Stefan Ingves i en ekonomisk kommentar där han presenterar sin vision för framtidens pengar och betalningar.

Pengarna och sätten vi betalar på förändras. För inte så väldigt länge sedan dominerade kontanterna. Nu har vi pengarna på konto och betalar genom att flytta medel mellan varandras konton. Utvecklingen har många fördelar. Men om vi inte anpassar våra pengar och lagstiftningen innebär utvecklingen även risker och potentiella förluster. Dessutom är lagstiftningen och kanske också delar av vårt tankesätt kring pengar och betalningar anpassade till en tid då allt var på papper.

I den ekonomiska kommentaren ”Framtidens pengar och betalningar” presenterar Stefan Ingves sin syn på vad som måste göras för att Riksbanken ska kunna utföra sitt uppdrag även i framtiden:

  • Det ska finnas tillräckligt med kontanter om de elektroniska systemen slutar fungera.
  • Det ska finnas ett nationellt statligt id-kort med e-legitimation.
  • Det ska finnas digitala statliga pengar som lagligt betalningsmedel, en e-krona, utgiven av Riksbanken.
  • Det ska gå att göra omedelbara betalningar i svenska kronor, med statliga pengar, dygnet runt.
  • Det ska gå att göra omedelbara betalningar mellan valutor över gränserna dygnet runt.

Av Stefan Ingves, riksbankschef.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-15