Publicering av ny referensränta skjuts framåt i tiden

Riksbanken har tidigare meddelat att man ska börja publicera en ny referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor. Till följd av coronapandemins effekter på svensk ekonomi och svenska finansiella marknader skjuts nu testperioden och publiceringen av referensräntan framåt i tiden. Den nya referensräntan kommer i stället introduceras när förutsättningarna är bättre för att den ska få marknadens nödvändiga engagemang och granskning under testperioden.

Efter beslut om räntans slutliga utformning kommer Riksbanken inleda en testperiod då man publicerar en preliminär ränta för att sedan börja publicera den slutliga referensräntan. Riksbanken kommer att i god tid meddela innan man börjar publicera en preliminär ränta.

Den ränta som Riksbanken i dag benämner referensränta och som fastställs en gång per halvår berörs inte.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-05-12