Remiss om Riksbankens nya referensränta

Nyhet Riksbanken ska börja publicera en ny referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor. Nu bjuder Riksbanken in externa intressenter att ge synpunkter på den utformning av referensräntan som Riksbanken föreslår. Räntan kommer att baseras på de transaktioner som Riksbankens penningpolitiska motparter dagligen rapporterar till Riksbanken.

Den nya referensräntan kommer att beröra många intressenter när den väl börjar användas. En referensränta fungerar som ett gemensamt riktmärke vid prissättning av finansiella kontrakt, som räntebärande värdepapper, men också vid prissättning av rörliga lån riktade till hushåll och företag.

Efter beslut om räntans slutliga utformning planerar Riksbanken att inleda en testperiod i januari 2021 då man publicerar en preliminär ränta för att sedan börja publicera den slutliga referensräntan.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-07