Riksbanken anlitar extern konsult för fortsatt analysarbete

Nyhet I mitten av mars fattade Riksbanken beslut om att köpa företagscertifikat och företagsobligationer inom ramen för de krisåtgärder som vidtas för att mildra konsekvenserna på svensk ekonomi till följd av coronapandemin. Köpen syftar till att hålla nere det allmänna ränteläget och förbättra marknadens funktionssätt för att på så sätt förbättra kreditförsörjningen till företag och penningpolitikens genomslag i ekonomin.

Riksbanken har beslutat att anlita BlackRock Financial Market Advisory (FMA) för fortsatt stöd i analysen av marknaden för företagsobligationer. Uppdraget omfattar bland annat att ge stöd i utformningen av centrala villkor och granska utvalda områden för operationalisering av det potentiella köpprogrammet för företagsobligationer. I uppdraget ingår också att genomföra samtal med penningpolitiska motparter till Riksbanken. Uppdraget löper fram till augusti. Samtalen kommer att genomföras under juli månad.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-07-01