Riksbanken förlänger sina låneåtaganden till IMF

Nyhet Riksdagen godkände den 21 oktober att Riksbanken förlänger och förnyar två av sina låneavtal med Internationella valutafonden (IMF). De nya avtalen innebär att Riksbanken fortsätter att bidra till att bibehålla IMF:s resurskapacitet i en tid när osäkerheten i världsekonomin är stor. Avtalen ger IMF rätt att låna upp till motsvarande cirka 153 miljarder kronor från Riksbanken.

IMF finansierar i första hand sin utlåning med permanent insatskapital från medlemsländerna, men har också två kompletterande finansieringsformer som har sin bakgrund i tidigare finansiella kriser, de s.k. nya lånearrangemangen, NAB (New Arrangements to Borrow) och de bilaterala låneavtalen med medlemsländerna.

För att få mer långsiktighet och en bättre bördefördelning mellan långivarna föreslogs under hösten 2019 att NAB, som har ett bredare deltagande, skulle fördubblas, samtidigt som de bilaterala lånen skulle minska.

Sverige är ett av de fyrtiotal medlemsländer som bidrar till dessa lån och går nu med på att fortsätta bidra till lånearrangemangen under ytterligare en period. För Sveriges del innebär det nya upplägget att det totala åtagandet minskar med motsvarande cirka 21 miljarder kronor.

Riksbanken instämmer i IMF:s bedömning att det mycket osäkra världsekonomiska läget motiverar att IMF behåller oförändrade resursnivåer även i fortsättningen. Utan nya avtal så skulle IMF:s förmåga att låna ut pengar minska med en tredjedel. Låneavtalen kan enbart användas om insatskapitalet understiger en viss nivå.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-22