Riksbankens Företagsundersökning: ”Allt beror på vaccinet”

Nyhet De svenska storföretagen upplever att de än så länge har klarat den andra pandemivågen förhållandevis väl. Det visar Riksbankens intervjuer i början av december med 50 av Sveriges största företag.

Framför allt är det tillverkningsindustrin, byggsektorn och de företagsnära tjänstebranscherna som varit förhållandevis opåverkade av den andra pandemivågen. ”Vi har en bättre framförhållning nu” menar företagen som exempelvis har säkrat upp leveranser och sett till att de har kritiska komponenter i lager. Att omvärldens restriktioner har varit mildare den här gången har även underlättat för företagens verksamhet.

Den redan hårt drabbade besöksnäringen och konfektionshandeln påverkas dock återigen av de nya restriktionerna, med färre besökare och ytterligare minskad försäljning. Ett klädföretag beskriver konjunkturläget som ”supersvagt”. För dagligvaruhandeln, och i synnerhet den livsmedelsförsäljning som sker via e-handel, har de hårdare restriktionerna i stället inneburit att deras försäljning ökat ytterligare.

Osäkerheten kring pandemins förlopp gör överlag företagen mer försiktiga. Man ser det som avgörande att vaccinationerna snabbt kommer igång med ett lyckosamt resultat för att kundernas framtidstro ska återvända och efterfrågan ska kunna ta fart igen.

Läs mer om hur de svenska storföretagen ser på konjunkturläget, pandemins påverkan på deras verksamhet och planering, och möjligheterna till att få tillgång till extern finansiering i Riksbankens senaste Företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-12-11