Villkor för Riksbankens köp av obligationer utgivna av kommuner, regioner och Kommuninvest

Riksbanken beslutade den 21 april 2020 att köpa obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB till ett nominellt belopp om 15 miljarder svenska kronor mellan den 27 april och den 30 juni 2020. Riksbanken har nu beslutat att det första anbudstillfället blir den 28 april 2020 och ska omfatta köp av obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB om ett belopp om högst 5 miljarder svenska kronor.

Anmälan ska ske senast den 27 april för att få delta i anbudstillfället. De motparter som anmält sig till anbudstillfällena för säkerställda obligationer behöver inte anmäla sig på nytt till det första anbudstillfället. Se villkor och anmälningsblankett för mer information.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-24