Fortsatta klimatrelaterade åtaganden från Riksbanken och Finansinspektionen

Riksbanken och Finansinspektion åtar sig att fortsätta integrera klimatrelaterade finansiella risker i sina verksamheter och analysera hur klimatrelaterade risker kan påverka det finansiella systemet och dess stabilitet. Det framgår av det åtagande som Riksbanken och Finansinspektionen idag gemensamt publicerar. Syftet är att bidra till de globala insatser i Glasgowförklaringen som Network for Greening the Financial System (NGFS) presenterade idag under klimatmötet COP26. NGFS, som samlar centralbanker och tillsynsmyndigheter runt om i världen, vill med förklaringen visa hur man kan bidra till att uppfylla målen i Parisavtalet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-11-03