Henrik Jönsson ny tillförordnad chef för avdelningen för verksamhetssupport

Nyhet Riksbankens direktion har beslutat att utse Henrik Jönsson som tillförordnad chef för avdelningen för verksamhetssupport. Henrik arbetar idag som enhetschef för direktionssekretariatet på Riksbankens stabsavdelning. Han tillträder som tillförordnad avdelningschef under perioden 13 september till 31 december 2021.

”Henrik Jönsson har flera års erfarenhet som chef i Riksbanken och har genom sin nuvarande roll en bred överblick över Riksbankens olika verksamheter och en god förmåga att leda, samordna och driva frågor framåt. Jag och mina kollegor i direktionen är mycket nöjda med att Henrik kommer att leda och utveckla det fortsatta arbetet vid avdelningen för verksamhetssupport”, säger förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley.  

Henrik Jönsson har varit verksam som enhetschef för direktionssekretariatet vid Riksbankens stabsavdelning sedan 2015. Innan dess arbetade han som enhetschef på avdelningen finans- och affärsstöd vid Svensk Kärnbränslehantering AB. Under 2001–2011 arbetade Henrik på Finansdepartementet, först på den internationella avdelningen och sedan som kansliråd på budgetavdelningen. Henrik har också hunnit med att arbeta fyra år vid Riksrevisionsverkets effektivitetsrevision. Han har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi från Linköpings universitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-09-09