Köp av företagscertifikat varannan vecka

Riksbankens köp av företagscertifikat övergår från veckovisa anbud till anbud varannan vecka. Anbuden kommer fortsättningsvis genomföras på jämna veckor. Efterfrågan har det senaste året varit mycket låg och Riksbanken gör bedömningen att det är tillräckligt med anbud varannan vecka för att ge avsedd penningpolitisk effekt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-10-20