Logotyp framtagen för e-kronapilotens testarbete

Nyhet Riksbankens startade 2019 ett pilotprojekt för att ta fram förslag till en teknisk lösning för en e-krona. E-kronapiloten har sedan dess bedrivit ett utvecklings- och testarbete i en begränsad teknisk miljö. Riksbanken har nu tagit fram en logotyp som kommer att användas vid det fortsatta arbetet. Logotypen är inte framtagen för att symbolisera en eventuell framtida e-krona.

”En fördel med logotypen är att vi nu kan testa hur en e-krona kan visualiseras i vår testmiljö. Vi är ju ofta tillfrågade att prata om projektet utanför Riksbanken och då är det också bra med en tydlig symbol för projektet som helhet. Det är också viktigt att ha en egen tydlig symbol för e-kronan då det förekommer en del internationella bedrägerier med falska e-kronesajter”, säger kommunikationschef Ann-Leena Mikiver.

Logotypen består av de tre kronorna i Riksbankens logotyp i ett guldfärgat mynt med ett svagt galler bakom (återfinns på minnesmynt, medaljer och i Riksdagen som tidigare hyste Riksbanken). Den har tagits fram av kommunikationsbyrån Futurniture under ledning av en referensgrupp bestående av ledamöter ur Riksbankens fullmäktige och e-kronapilotens styrgrupp.

Bakgrund om projektet

Riksbanken har initierat ett pilotprojekt för att ta fram förslag till en teknisk lösning för en svensk digital centralbankspeng, en e-krona, som kan fungera som ett komplement till kontanter. Pilotprojektets mål är att öka kunskapen om en centralbanksutgiven digital krona genom att i testmiljö undersöka hur en e-krona skulle kunna fungera och användas av allmänheten. Idag finns inget beslut om att ge ut en e-krona eller hur en e-krona skulle se ut.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-10-18