Ny avdelning för IT och digitalisering med Ulrika Pilestål som chef

Nyhet Direktionen har beslutat om att inrätta en ny avdelning från och med den 1 januari 2022 – avdelningen för IT och digitalisering. I samband med beslutet tillsätts Ulrika Pilestål som ny avdelningschef.

De senaste åren har IT fått en allt mer central roll i Riksbankens verksamhet, och har växt såväl i betydelse som i antal medarbetare. Behovet av kompetens inom området IT och digitalisering förväntas öka framöver. Från och med den 1 januari 2022 blir IT-verksamheten inom avdelningen för verksamhetssupport (AVS) en egen avdelning – avdelningen för IT och digitalisering. Riksbanksfullmäktige har godkänt direktionens förslag, genom att besluta om en ändring i arbetsordningen som gör en omorganisation möjlig.

– IT och digitalisering är centrala funktioner för att vi effektivt ska kunna arbeta mot vår vision om en nytänkande centralbank med hög beredskap, och samtidigt delta i den snabba utvecklingen på betalmarknaden för att möta omvärldens föränderliga krav, säger Ulrika Pilestål som idag är IT-chef och biträdande avdelningschef för AVS.

Som ny avdelningschef tar Ulrika plats i Riksbankens ledningsgrupp. Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley kommenterar:

– Ulrika Pilestål har mer än 35 års erfarenhet av IT-frågor med en bakgrund inom både privat och offentlig sektor, och under de senaste 20 åren har hon haft flera olika chefspositioner inom IT. Jag och mina kollegor i direktionen är mycket nöjda med att Ulrika kommer leda och utveckla det fortsatta arbetet inom avdelningen för IT och digitalisering.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-12-20