Riksbanken förlänger test av teknisk lösning för e-kronan

Riksbanken driver tillsammans med Accenture ett pilotprojekt som ska ta fram ett förslag till teknisk lösning för en e-krona som kan fungera som ett komplement till kontanter. Huvudsyftet med piloten är att Riksbanken ska öka sin kunskap om en centralbanksutgiven digital krona. Projektet förlängs nu till och med februari 2022. Målet för det kommande året är att fortsatt utveckla den tekniska lösningen med fokus på prestanda, skalbarhet, test av offline-funktionalitet samt att ta in externa deltagare i testmiljön.

Idag finns inget beslut om att ge ut en e-krona, hur en e-krona skulle se ut eller vilken teknik som i så fall ska användas.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-02-12