BIS har beslutat arbetsområdena för BIS Innovation Hub Nordic Centre

Nyhet Det nordiska innovationscentret i Stockholm kommer att arbeta med projekt som handlar om att stärka möjligheterna att betala med digitala centralbankspengar offline samt utveckla system för analys av betalningsdata. Det framgår av Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub arbetsprogram för 2022 som presenterades idag.

Det nordiska innovationscentret kommer inledningsvis att arbeta med två projekt under 2022. Ett projekt kommer att undersöka vilka krav, och lösningar till dessa, som behöver vara uppfyllda för att digitala centralbankspengar ska kunna användas offline. Det andra projektets syfte är att visa hur man kan upptäcka illegala aktiviteter, såsom penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism med hjälp av realtidsdata från betalningssystemet, Real Time Gross Settlements system, RTGS. 

Det nordiska innovationscentret i Stockholm, som etablerades i juni 2021 i samarbete med BIS, Danmarks Nationalbank, Central Bank of Iceland, Norges Bank och Sveriges riksbank, kommer att arbeta med finansiella innovationer tillsammans med andra BIS center och centralbanker i världen. BIS Innovation Hub består av samarbeten med Bank of Canada (Toronto), Bank of England (London), Europeiska centralbanken (Frankfurt och Paris), Hong Kong Monetary Authority (Hong Kong SAR), Monetary Authority of Singapore (Singapore), den schweiziska nationalbanken (Zürich och Basel), samt ett strategiskt samarbete med Federal Reserve System (New York). Tillsammans kommer dessa centra att fungera som ett nav för ett nätverk av innovationsexperter, för forskning om viktiga trender inom finansiell teknologi av betydelse för centralbanker och för att främja internationellt samarbete som syftar till att förbättra det globala finansiella systemets funktionssätt.

Ljusblå världskarta med linjer mellan städerna där BIS Innovation Hub finns i världen.
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-01-25