Den tredje boken i serien om Sveriges monetära och finansiella historia

Nyhet Den 1 december publiceras den tredje volymen i Riksbankens projekt för Historical Monetary and Financial Statistics.

I den tredje volymen ” Banking, Bonds, National Wealth and Stockholm House Prices” presenteras den historiska utvecklingen för Stockholms fastighetspriser, hela vägen tillbaka till medeltiden. Volymen innehåller även en översikt av framväxten av svenskt bankväsende, från begynnelsen på 1700-talet fram till idag. Du kan även läsa ett kapitel om den svenska obligationsmarknadens historia. Boken behandlar också den svenska nationalförmögenhetens utveckling i en bred men djupgående översikt.

Boken, som ges ut av Riksbanken tillsammans med Ekelids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik som finns på Riksbankens webbplats.

Redaktörer för boken har varit Rodney Edvinsson, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet, Tor Jacobson, senior rådgivare, Riksbankens forskningsenhet och Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning. Totalt medverkar elva ekonomer i boken.

Boken finns bara i en engelsk version.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-12-01