Direktionen i utfrågning hos finansutskottet om Redogörelsen för penningpolitik

Nyhet, Tal Under tisdagen deltog hela Riksbankens direktion i finansutskottets årliga utfrågning om penningpolitiken föregående år.

Riksbankschef Stefan Ingves inledde utfrågningen med att sammanfatta det penningpolitiska året 2021, ett år präglat av en snabb ekonomisk återhämtning och pandemin. Rasen i BNP återhämtades och sysselsättningsgraden steg till nivåerna före pandemin. Flera av de krisåtgärder som Riksbanken satte in i början av krisen kunde avvecklas under året.

Efter att ha varit mycket låg under 2020 steg inflationen snabbt under andra halvåret 2021. I Sverige drevs inflationen av kraftigt stigande energipriser. Bortsett från energipriserna var kostnadstrycket fortfarande måttligt under året. Penningpolitiken syftade till att stödja den ekonomiska återhämtningen och få tillbaka inflationen till målet på 2 procent.

”Givet de extraordinära störningar som världsekonomin genomgått under pandemin får måluppfyllelsen under året anses vara acceptabel”, sa Stefan Ingves.

Christina Nyman, Handelsbanken och John Hassler, Stockholms universitet, lämnade synpunkter på Redogörelsen och utformningen av penningpolitiken. Därefter kommenterade förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley opponenternas synpunkter.

Fakta: Finansutskotets utfrågning

Finansutskottet granskar och utvärderar varje år den penningpolitik som Riksbanken fört under de närmast föregående åren. Riksbanken sammanställer och publicerar ett underlag för denna utvärdering, Redogörelse för penningpolitiken.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-05-10