E-kronaprojektet går in i nästa fas

Nyhet Hur skulle en e-krona kunna utformas? Detta har Riksbanken undersökt under den nyligen avslutade etapp 2 av e-kronaprojektet. Framöver kommer fokus att vara att utnyttja lärdomarna från analyser och tekniska tester för att formulera kraven på en möjlig e-krona.

I de tekniska testerna under etapp 2 har Riksbanken bland annat undersökt frågor om offline-funktion, prestanda och integration av externa deltagare, till exempel en bank, i e-kronanätverket. De slutsatser projektet kommit fram till är viktiga för det fortsatta arbetet med e-kronan.

- I etapp 3 kommer vi att börja formulera underlag för de krav som skulle behöva ställas på en e-krona om det kommer ett beslut om att ge ut en sådan. Alla de tester, analyser och utredningar som genomförts kommer att ligga till grund för arbetet. Vi kommer också att hämta erfarenheter från den snabba internationella utveckling som nu sker på området, säger Mithra Sundberg, chef för enheten för e-krona.

Projektet kommer därtill att ha dialog med teknikleverantörer och ta in synpunkter från olika parter på betalmarknaden och från allmänheten.

- Vi kommer dessutom att i begränsad omfattning fortsätta med en del tekniska tester helt enkelt för att lära oss mer. Därför har vi förlängt avtalet med Accenture som teknisk leverantör under ytterligare ett år från och med februari 2022, säger Mithra Sundberg.

Slutsatserna från etapp 2 kommer att presenteras i en rapport under våren 2022. Det har ännu inte tagits något beslut om att ge ut en e-krona.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-02-22