ESRB varnar för sårbarheter i det finansiella systemet inom EU

Nyhet Europeiska Systemrisknämnden (ESRB) utfärdar en formell varning om sårbarheter inom Europeiska Unionens (EUs) finansiella system.

ESRB:s styrelse har beslutat att utfärda en varning för sårbarheter inom EU:s finansiella system. Styrelsen konstaterade vid sitt möte 22 september 2022, att riskerna för den finansiella stabiliteten inom EU har ökat. ESRB:s varning uppmanar till att bevara eller förstärka motståndskraften inom EU:s finansiella sektor, så att denna kan fortsätta att stödja den reala ekonomin om och när finansiella stabilitetsrisker uppstår.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-09-29