Framställning till riksdagen om IMF-lån

Nyhet Riksbanken har fattat beslut om att skicka en framställning till riksdagen om medgivande att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF).

IMF har skickat en förfrågan till sina medlemsländer om att låna ut medel till två olika låneprogram för att stötta ekonomiskt sårbara länder. Det gäller IMF:s befintliga fond för utlåning till låginkomstländer, Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) genom vilken ekonomiskt starka länder kan låna ut till speciellt sårbara utvecklingsländer. Senast 2020, i samband med coronapandemin gav Riksbanken ett lån till PRGT. Dessutom inrättas en ny fond, Resilience and Sustainability Trust (RST) som syftar till att erbjuda finansiellt hållbar och långsiktig utlåning för att finansiera långsiktiga strukturella reformer med fokus på klimatomställning och pandemiberedskap till låginkomstländer och ekonomiskt svaga medelinkomstländer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-09-14