Hur påverkar klimatomställningen inflationen?

Ekonomisk kommentar, Nyhet För att begränsa den globala uppvärmningen behöver vi konsumera mindre fossila bränslen. En viktig del i strategin för att uppnå detta är att göra det dyrare med sådan konsumtion jämfört med mer miljövänliga alternativ. Detta är en av anledningarna till att klimatomställningen kan komma att påverka inflationen.

Den nödvändiga klimatomställningen kommer därmed påverka förutsättningarna för Riksbankens och andra centralbankers penningpolitik framöver. Det skriver Mikael Apel, senior rådgivare på Riksbankens avdelning för penningpolitik, i en ny ekonomisk kommentar.

Läs hela den ekonomiska kommentaren: Hur påverkar klimatomställningen inflationen? 

Förutom stigande energipriser kan vi även förvänta oss att utbudet i ekonomin minskar när koldioxidintensiv teknik avvecklas. Samtidigt bidrar investeringar i ny teknik till högre efterfrågan. När den nya tekniken tas i bruk uppkommer dock motverkande positiva effekter på det aggregerade utbudet.

I den ekonomiska kommentaren beskriver Mikael Apel de olika mekanismer genom vilka ekonomins aktörer anpassar sig till dyrare utsläpp och diskuterar vilka konsekvenser det får för inflation och penningpolitik. Han gör inga beräkningar av storleken på effekterna av klimatomställningen men konstaterar att de flesta av dem pekar på ett högre inflationstryck. Hur inflationen kommer att utvecklas beror dock i slutänden på penningpolitiken skriver Mikael Apel.

Läs ekonomiska kommentarer i nytt format

Den här ekonomiska kommentaren publiceras i ett nytt format, som webbrapport direkt på webbplatsen, i syfte att det ska vara enklare att ta del av rapporten digitalt. Via rapportens startsida finns den också i pdf-format för den som vill ladda ner och spara eller skriva ut.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-04-13